Finommotoros készségek fejlesztése társasjátékokkalA motoros képességek fejlesztésének célja a testvázlat kiépítése, a különböző testhelyzetek tudatos érzékelése, változtatása, a testrészek mozgatása különböző testhelyzetekben, a saját testhez viszonyított irány- és térbeli helyzet felismerése. Továbbá feladata a finommozgás fejlesztése, nagymozgások lendületes végzése, egyensúlygyakorlatok, ügyességi gyakorlatok valamint a mozgások megkülönböztetése (tempó, erősség, ritmus). Három nagy csoportra osztható le: a kondicionális képességek, koordinácios képességek és az izületi mozgékonyság (hajlékonyság). A kondiconális képességek közé tartozik az erő, gyorsaság és az állóképesség. A koordinációs képességek jellegzetes elemei a szabályozási folyamatok. Ilyen a téri tájékozódási képesség, egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakcióképesség, mozgásérzékelés, gyorsasági és állóképességi koordináció. A hajlékonyság az a motoros képesség, melynek segítségével mozgásainkat nagy mozgásterjedelemmel tudjuk végrehajtani.
Fejleszteni mindezeket gyakorlással, edzéssel tudjuk. Itt jöhetnek szóba a különböző társas vagy egyszemélyes játékok. Vegyük például a Kragmotha játékok, melyben goblinokat kell irányítani egy könyvtárban. Fél lábon ugrálni, fejeden kártyalapot egyensúlyozni, a játék alatt összezárt fogakkal kommunikálni, ilyen és ehez hasonló megprobáltatásokon kell átmennie egy ezt a játékot játszó személynek. Látható, hogy ez a játék a motoros képességek fejlesztésére volt kitalálva, természetesen a szórakoztató jellegével párhuzamosan. A fentebb említett kondiconális képességek gyakorlásával és fejlesztésével lehet ezt a játékot ügyesen használni.
Ugyancsak ezen terület fejlesztésére lett kitalálva az Amaze játék is, de itt viszont már inkább a koordinációs képességek kapnak nagyobb teret. A kézben tartható labirintuson a játékos 16 különböző feladványban próbál különleges tollával végigmenni, eltolva mozgatható akadályokat, amelyek könnyen zsákutcákat és végtelen körutakat hozhatnak létre. Tájékozodási képességünk máris próbára tevődik egy ilyen játék által.
A Jatszma.ro oldalát böngészve bőven találhatunk ezekhez hasonló játékokat, melyek különböző képességeinket hivatottak fejleszteni, de ugyanakkor hihetetlenül szótakoztatóak is. Úgy gyerekeknek mint felnőtteknek, családoknak, osztályoknak, valójában mindenkinek szólank. És miér ne tanulhatnánk játszva, ha már adott a lehetőség az erre a célra kifejlesztett játkék által?